Sunday, February 19, 2006

blog blog 'n blog

hehehe
lagi demam blog nih, blog fever gethoo lho ...

sebenernya ndak juga sih ...
dah punya satu aja susah ngurusnya ..., 2 lagi ...

yah mung buat persyaratan aja kok ...

alkisah ..., somebody konco di amrik sono bikin blog 4 smala88 pake blogspot ini
mo koment, lha kok disuruh sign up
yaa lahirlah 'ma other BLOG' ini

ngono lho ...
sampun yaa

wass - rd

roni tx 2 Winu